M A A T P r o j e c t  s . p .  z  o  o

Pracownia projektowa założona w 2013r. przez Przemysława Jahns, absolwenta Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. 

Realizujemy kompleksowe projekty budynków biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Nasza praca obejmuje wszystkie etapy związane z tworzeniem przestrzeni, począwszy od koncepcji, która ma być dokładną odpowiedzią na oczekiwania klienta, poprzez projekty budowlane wszystkich branż, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, szczegółowe rysunki detali, wyceny, kalkulacje, kosztorysy oraz nadzór autorski.

Projektujemy w taki sposób, by uzyskać harmonię pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, kubaturą i otoczeniem, tradycją i współczesnością. Inspiracją dla nas jest dane miejsce, a celem prostota i użyteczność uzyskana poprzez uniwersalne od pokoleń reguły takie jak kompozycja, proporcja, symetria, naturalne materiały i gra światła.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie poszukując charakterystycznych, nowych i ponadczasowych dla danego miejsca rozwiązań architektonicznych. 

Budowa budynku Chaty Wiejskiej w miejscowości Diewiętlin.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Oddanie obiektu do użytkowania: lipiec 2019r.

Inwestor: Gmina Krośnice

Budowa budynku filii biblioteki ze świetlicą w miejscowości Kołobrzeg. 

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2019r.

Inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg

Boisko sportowe przy Zespole Szkół nr 1 w Jugowie.

Projekt budowlano-wykonawczy.
Realizacja projektu: 2018r.
Oddanie obiektu do użytkowania: czerwiec 2019r.
Inwestor: Gmina Nowa Ruda

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Gadka.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2017r.

Oddanie obiektu do użytkowania: grudzień 2018r.

Inwestor: Gmina Ksawerów

Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.
Realizacja projektu: 2019r.
Inwestor: Gmina Racibórz

Sala gimnastyczna przy Zepole Szkół im. M.Kotańskiego w Inowrocławiu.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2017r.

Oddanie obiektu do użytkowania: wrzesień 2018r.

Inwestor: Powiat Inowrocławski

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2016r.

Oddanie obiektu do użytkowania: październik 2018r.

Inwetor: Gmina Jedlińsk

Rozbudowa Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej o salę gimnastyczną wraz z adaptacją istniejącej części budynku na zaplecze socjalno-techniczne.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2016r.

Oddanie obiektu do użytkowania: październik 2018r.

Inwetor: Gmina Baranów Sandomierski

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie wraz zapleczem socjalno-technicznym, łącznikiem  i infrastrukturą towarzyszącą.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2017r.

Inwestor: Gmina Sulejów

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2016r.

Inwetor: Gmina Cielądz

Budynek świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wójcin.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2017r.

Inwetor: Gmina Warnice

"P r o s t o t a   j e s t   s z c z y t e m   w y r a f i n o w a n i a"

L e o n a r d o  d a  V i n c i

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu o salę gimnastyczną z zapleczem sojalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2017r.

Inwestor: Gmina Chybie

Chata wiejska w miejscowości Dziewiętlin.

Pełnobranżowy projekt budowlany.

Realizacja projektu: 2016r.

Inwestor: Gmina Krośnice

Żłobek gminny w miejscowości Rokiciny-Kolonia.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2016r.

Oddanie obiektu do użytkowania: wrzesień 2017r.

Inwestor: Gmina Rokiciny

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z budową wewnętrznego dźwigu osobowego.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2014r.

Oddanie obiektu do użytkowania: luty 2016r.

Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo

Rozbudowa świetlicy wiejskiej o remizę OSP.

Pełnobranżowy projekt budowlany.

Realizacja projektu: 2013r.

Oddanie obiektu do użytkowania: sierpień 2015r.

Inwestor: Gmina Laszki

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie.

Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Realizacja projektu: 2009r.

Oddanie obiektu do użytkowania: wrzesień 2010r.

Inwestor: Gmina Pińczów

M A A T P r o j e c t  s p .  z   o.  o.

Kontakt

+48 662 113 826

biuro@maatproject.pl

Adres

ul. Smardzewska 22/4

60-161 Poznań

NIP: 7792411572

REGON: 302346615

KRS: 0000450562